TRUE LUXURY: Încă o ţeapă trasă Fiscului (şi angajaţilor prin stopajul la sursă) de Mihaela AVARVARI (fostă CEAPRAGA); lichidatorul HOMORANU nu sesizează dispariţia activelor circulante şi imobilizate… şi aşteaptă „elemente noi de la colaboratorii/creditorii societăţii”. O să le primească!

Mihaela AVARVARI (fostă CEAPRAGA, foto) a administrat firma ALES GREEN FARM SRL Iaşi (CUI/CIF: 30801973), care a fost radiată în urma închiderii procedurii de faliment… şi care a lăsat Fiscului o gaură de 670.895 lei.

De acest faliment s-a ocupat lichidatorul judiciar Gheorghe HOMORANU (CASA DE INSOLVENŢĂ HOMORANU SPRL), iar Tribunalul şi Curtea de Apel (ambele din Iaşi) au respins cererea DGRFP/AJFP Iaşi de atragere a răspunderii personale.

Probabil încurajată de acest succes, aşa-zisa femeie de afaceri Mihaela AVARVARI/CEAPRAGA s-a gândit să îngroape şi TRUE LUXURY SRL Iaşi (CUI/CIF: 40090070), firmă care a intrat în faliment (la propria cerere) pe 10 noiembrie 2021… deşi nu avea depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2020, iar Legea 85/2014 prevede o astfel de obligaţie – Dosar nr.5636/99/2021.

Numit la propunerea debitoarei, vestitul Gheorghe HOMORANU încearcă să mânărească şi acest faliment… pentru care a emis deja „Raport privind propunerea de închidere a procedurii”, după ce a concluzionat că „Din analiza indicatorilor financiari şi a documentelor care au stat la baza întocmirii lor, nu reies elemente care să indice culpa vreunei persoane în producerea insolvenţei”.

Dubios este faptul că, în Raportul privind cauzele insolvenţei/falimentului, lichidatorul judiciar invocă bilanţul pe 2020… deşi site-ul Finanțelor susţine în continuare că nu a primit acest document de la TRUE LUXURY SRL.

Presupunând că datele prezentate de HOMORANU sunt corecte, se poate observa că TRUE LUXURY SRL a încheiat anul 2019 cu datorii de 176.740 lei şi active circulante de 404.125 lei, din care 400.293 lei în casă şi conturi la bănci… iar la final de 2020 nu mai existau aceşti bani, deşi pierderile cosemnate în anul respectiv au fost de numai 37.041 lei.

Dacă s-a respectat reţeta clasică, lichidităţile existau numai în acte, iar banii respectivi au fost sustraşi din firmă şi ulterior „acoperiţi” prin acordarea de dividende… fără plata impozitului aferent, desigur. Şi în cazul acestei manevre, există o problemă: profitul net obţinut de TRUE LUXURY în 2018 şi 2019 cumulează „decât” 292.710 lei. Plus că era necesară şi o raportare la „Spălarea Banilor”.

Confom tabelului definitiv al creanţelor, noua ţeapă trasă Fiscului de Mihaela AVARVARI/CEAPRAGA este de 230.354 lei, sumă care include o componentă majoritară de stopaj la sursă, adică bani furaţi de la angajaţi.

Demn de semnalat este faptul că HOMORANU scapă următoarea informaţie într-un raport de activitate: „Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor IAŞI ne comunică prin adresa nr.55124 din 07.12.2021 că societatea TRUE LUXURY SRL figurează în evidenţa automată cu un autoturism marca Land Rover, serie şasiu SALVA2BE5CH631493, serie motor 4046106, an fabricaţie 2012, înmatriculat la data de 09.09.2019 cu numărul IS-27-CEP, care a fost radiat la data de 14.10.2020 ca urmare a transferului de proprietate„.

Mi se pare corect ca o persoană care a furat 670.895 lei de la stat să nu meargă cu un Logan… dar normal ar fi fost ca lichidatorul judiciar să verifice dacă „transferul de proprietate” nu s-a realizat cu păgubirea creditorilor (a Fiscului, în principal). Şi probabil aşa s-a întâmplat din moment ce, în 2020, au dispărut active imobilizate de 65.625 lei… despre care HOMORANU zice exact aşa: «acestea nemaiexistand la sfârşitul anului 2020»!

La finalul Raportului privind cauzele falimentului, fostul angajat al Finanţelor ajuns practician în insolvenţe îşi permite următoarea aroganţă:

Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societăţii, concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane

Ce să vezi?! SUPERVIZOR.ro va furniza Fiscului şi instanţei de judecată „elemente noi”, cum ar fi cele prezentate în acest articol. Lichidatorului nu i le mai furnizez că oricum nu a răspuns niciodată la mail-uri! (sursa foto: facebook.com/mihaela.ceapraga.9)

CITIŢI ŞI:
ALES GREEN FARM: Fiscul solicită instanţei ca Mihaela CEAPRAGA să achite datoriile de 670.895 lei; afacerea a fost mutată pe TRUE LUXURY