Turcu’ de la BAYKUR nu mai plăteşte… şi nici bilanţuri nu depune; administratorul judiciar a propus deja trecerea la faliment

Controlată de turcul Hidir KURBAN (49 de ani), BAYKUR EUROPA SRL Bucureşti (CUI: 27188306) a intrat în insolvenţă pe data de 7 septembrie 2017, iar administratorul judiciar provizoriu, TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL, a propus deja trecerea la faliment prin procedură simplificată, pe motiv că reprezentanţii debitoarei nu au depus în termenul legal actele prevăzute de lege – Dosarul nr.4434/3/2017.

Prima cerere de aplicare a Legii 85/2014 a fost depusă pe 10 februarie 2017, iar până la pronunţarea sentinţei s-au adunat 4 astfel de solicitări, ale creditorilor MD TRADE CONCEPT SRL Chiajna (CUI: 36004143) – creanţă de 50.996,16 lei, DIAMOND DRILLING SRL Otopeni (CUI: 34250923) – 69.690.53 lei + penalităţi de întârziere, BLACK SEA SUPPLIERS SRL Constanţa (CUI: 8877045) – 40.652,54 lei + penalităţi şi ASC CONSTRUCT MECANO SRL Bucureşti (CUI: 21506940) – 226.364,51 lei.

Ceilalţi creditori care mai au de recuperat sume de bani de la firma turcului Hidir KURBAN trebuie să se înscrie la masa credală până la data de 23 octombrie 2017, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 20 noiembrie 2017, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, bd.Unirii nr78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3).

BAYKUR EUROPA SRL nu a depus bilanţul pentru 2016, iar la finalul anului 2015 figura cu datorii de 4.650.257 lei, dar şi cu:

  • active imobilizate: 1.626.584 lei
  • stocuri: 1.763.553 lei
  • creanţe: 742.098 lei
  • sume în casă şi conturi: 1.649.769 lei
  • provizioane: 792.082 lei


BAYKUR EUROPA SRL – rezultate financiare 2015

În raportul prin care a propus intrarea în faliment prin procedură simplificată, administratorul judiciar provizoriu spune că „până în prezent societatea nu a fost identificată cu bunuri în patrimoniu„. Ţinând cont de datele din bilanţul aferent exerciţiului financiar 2015, ar fi timpul ca TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL să vadă ce s-a întâmplat cu bunurile şi sumele respective!

Turcul Hidir KURBAN mai este asociat şi administrator la BAYKUR CONSTRUCT SRL (CUI: 21939625). Nici această firmă nu a depus bilanţul pe 2016, iar la finalul anului anterior înregistra restanţe financiare de 1,8 milioane lei, mai mari decât cifra de afaceri (1,24 milioane lei).

BAYKUR CONSTRUCT SRL deţine calitatea de asociat majoritar, iar Hidir KURBAN de administrator, la INES COFETĂRIE SRL Bucureşti (CUI: 33508502), societate care pentru anul trecut a raportat pierderi de 294.953 lei, la o cifră de afaceri de 457.120 lei, şi datorii de 698.335 lei. (sursa foto: growmyrestorationbusiness.com)