VICTOR CONSTRUCT: CJ Maramureş a solicitat înscrierea la masa credală cu 483,71 milioane lei! „Creşterea cheltuielilor cu salariile fără o creştere proporţională a veniturilor” este considerată cauză principală a insolvenţei

Înfiinţată în mai 1993 (sub numele VICTOR IMPORT-EXPORT SRL), deţinută şi administrată de Victor MIHALACHI (foto), societatea VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani (CUI: 4013062) a intrat în insolvenţă pe 10 august 2018, la propria cerere – Dosar nr.1758/40/2018. Deşi au trecut două luni mai bine de atunci, Tribunalul Botoşani nu a reuşit să publice în BPI sentinţa privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

La finalul săptămânii trecute, administratorul judiciar provizoriu VIZAL CONSULTING IPURL Bucureşti (Claudiu IORDACHE) a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document care vine cu o „bombă”: UAT Judeţul Maramureş (prin CJ) a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 483.710.406,82 lei. Acceastă creanţă a fost respinsă, „având în vedere caracterul incert al acesteia”, după cum precizează administratorul judiciar, care mai spune aşa:

Creditorul solicită despăgubiri (penalităţi de întârziere, garanţia de bună execuţie, asigurări şi daune interese) ca urmare a executării în mod defectuos de către VICTOR CONSTRUCT a obligaţiilor decurgând din contractul nr.5246/17.06.2015, aspecte care exced însă obiectului verificării prevăzute de art.106 din Legea 85/2014

Chiar dacă fabuloasa creanţă invocată de CJ Maramureş a fost respinsă, dar ar putea fi admisă parţial sau integral dacă instanţa va pronunţa o astfel de sentinţă, masa credală este „foarte generoasă” şi mult mai mare decât totalul datoriilor de la finalul anului 2017 (conform bilanţului public). Astfel, valoarea totală a creanţelor admise din prima este de 74 milioane lei… în timp ce datoriile la 31 decembrie 2017 erau de „numai” 53,67 milioane lei.

Creanţele teoretic garantate se ridică la 46,89 milioane lei, cele salariale sunt de 59.515 lei, iar Fiscul consideră că are de recuperat 5,12 milioane lei, diferenţa de 22 milioane lei (29,71% din total) fiind reprezentată de creanţele chirografare.

Administratorul judiciar a publicat şi raportul privind cauzele insolvenţei, document în care spune, printre altele, că intrarea în incapacitate de plată a fost determinată în principal de „creşterea cheltuielilor cu salariile fără o creştere proporţionala a veniturilor” şi de faptul că „societatea a inregistrat cheltuieli nedecontate de către autorităţile contractante în mai multe contracte de achiziţie publică, pe de o parte, şi încheierea altor contracte care, de la data încheierii acestora şi până la începerea execuţiei sau în timpul execuţiei, din cauza creşterii preturilor cu materialele şi manopera, au devenit dezavantajoase economic„.

Prima Adunare a Creditorilor a fost anunţată (în notificarea iniţială) pentru data de 17 octombrie 2018, ora 14:00… la adresa: Râmnicu Vâlcea, str.Daniil Ionescu nr.6A, et.1, judeţul Vâlcea. 

Următorul termen de judecată în Dosarul nr.1758/40/2018, al debitoarei VICTOR CONSTRUCT SRL Botoşani, este programat pe 25 octombrie 2018. (sursa foto: btonline.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
VICTOR CONSTRUCT SRL – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă

VICTOR CONSTRUCT SRL – Tabel preliminar al creanţelor