ZOLTAN PROSSZER a semnat în numele SADALBARI bilete la ordin de 15 MILIOANE EURO; administratorul judiciar susţine că nu avea acest drept!

Societatea SADALBARI SRL Târgu Mureş (CUI: 19096171) este principalul acţionar de la ROMCAB SA (CUI: 7947193), cu 69,03% din capitalul social, şi a intrat în insolvenţă pe 31 martie 2017, precizând în cererea introductivă că are datorii de aproximativ 29 milioane lei.

O primă informaţie care trebuie menţionată se refră la modificarea structurii asociaţilor de la SADALBARI SRL chiar înainte de intrarea sub incidenţa Legii 85/2014. La finalul anului trecut, capitalul social de 107.000 lei era deţinut de:

  • Zoltan PROSSZER (foto, 52 de ani) – 42,05%
  • Rodica DOCHIŢOIU (52 de ani) – 37,38%
  • AMBERYCE LIMITED (Cipru) – 6,54%
  • Ioana Roxana TÂRCĂ (38 de ani)- 14,01%

După o cesiune între PROSSZER şi TÂRCĂ, o majorare de capital social (de 3.000 lei) cu intrarea în firmă a asociatului MOTOPLUS PANEURO SRL Târgu Mureş (CUI: 3936515) şi încă o serie de cesiuni, s-a ajuns la un capital social de 110.000 lei şi următoarea structură a asociaţilor:

  • MOTOPLUS PANEURO SRL – 91,8182%
  • AMBERYCE LIMITED (Cipru) – 6,3636%
  • Zoltan PROSSZER – 1,8182%

Masă credală de 118,8 milioane lei; 78% din creanţe sunt „pe mâna” ROMCAB

Tabelul preliminar al creanţelor arată că datoriile declarate de SADALBARI SRL sunt aproape de realitate, numai că masa credală este MULT MAI MARE – 118.815.362,41 lei. Deşi teoretic masa credală reprezintă totalul datoriilor, aici există „un schepsis”: SADALBARI SRL este garant pentru ROMCAB SA, motiv pentru care creditorii producătorului de cablu (nu toţi, cei cu astfel de garanţii) s-au înscris şi în tabelul garantului, cu menţiunea că aceste creanţe sunt considerate „sub condiţie” (dacă nu le achită ROMCAB, ar trebui să plătească SADALBARI). Valoarea acestora este de 92.679.385,66 lei, adică 78% din toată masa credală.

Deosebit de interesantă este situaţia creanţelor respinse de către administratorul judiciar GENERAL MIR CONSULT SPRL (Cristian CĂTANĂ), invocate de MFC COMMODITIES GmbH (Austria) – 6,473,431.99 euro + 2.799.538,78 euro (două creanţe) şi INTERNATIONAL TRADE SERVICES GmbH (Austria) – 5.674.595,21 euro.

Aşteptăm un dosar penal pentru Zoltan PROSSZER?

Despre aceste 3 creanţe, în valoare totală de 14,95 milioane euro, Cristian CĂTANĂ spune că reprezintă contravaloarea a 7 bilete la ordin emise în urmă cu mai mult de un an de către ROMCAB SA şi teoretic avalizate de SADALBARI SRL. Numai că aceste bilete la ordin sunt semnate atât la emitent (ROMCAB SA), cât şi la avalist (SADALBARI SRL) de către Zoltan PROSSZER. Iar administratorul judiciar susţine că Zoltan PROSSZER nu avea drept de semnătură în numele SADALBARI SRL, motiv pentru care a respins cele 3 creanţe.

Chiar va fi interesant de văzut ce se va întâmpla cu aceste 3 creanţe în urma foarte probabilelor contestaţii şi asta dintr-un alt motiv decât cel legat de mărimea masei credale de la SADALBARI SRL: dacă instanţa respinge creanţele şi acceptă motivaţia lui Cristian CĂTANĂ, înseamnă că Zoltan PROSSZER şi-a depăşit atribuţiile şi cred că e de datoria creditorilor, a administratorulşui judiciar şi a judecătorului sindic să speleze la alte instituţii pentru a stabili dacă nu este vorba de infracţiuni.

S-a ales Comitetul Creditorilor, s-a votat „leafa” pentru administratorul judiciar

Ieri, 7 iunie 2017, a avut loc prima Adunare a Creditorilor şi este lăudabil faptul că administratorul judiciar a reuşit să publice tot ieri procesul verbal al Adunării Creditorilor, document din care rezultă că a fost ales un Comitet al Creditorilor format din 3 membri: STAREAL LIMITED (Cipru) – preşedinte, PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ şi ROMCAB SA (prin administrator judiciar RTZ&PARTNERS SPRL). Surprinzătoare lipsa Fiscului şi prezenţa primăriei, care are o creanţă de 7.676 lei!

Tot la întrunirea de ieri, practicianul GENERAL MIR CONSULT SPRL a fost confirmat în funcţia de administrator judiciar, urmând să fie remunerat cu 5.000 lei/lună plus un onorariu de succes în cuantum de 3% din sumele încasate.

După cum se menţionează în procesul verbal menţionat, creditorii au luat act de raportul privind cauzele insolvenţei şi nu au avut obiecţiuni la adresa acestui document pe care îl ATAŞEZ şi care concluzionează că starea de insolvenţă are drept cauză problemele de la ROMCAB SA.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.119/1371/2017 este programat pe 22 iunie 2016. (sursa foto: wall-street.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
SADALBARI SRL – raport privind cauzele insolvenţei

SADALBARI SRL – tabel preliminar al creanţelor

SADALBARI SRL – raport cuprinzând analizarea declaraţiilor de creanţă


NOTĂ
:

Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact