ASESOFT INTERNATIONAL – în faliment… pentru a doua oară; prima sentinţă a fost întoarsă de DNA

ASESOFT INTERNATIONAL SA Ploieşti (CUI: 13990040) a intrat în insolvenţă pe 3 noiembrie 2015, la cererea firmei suedeze TRANSAS MARINE INTERNATIONAL AB, care a invocat o creanţă de 3,71 milioane lei. Demn de menţionat este faptul că solicitarea creditorului a fost înregistrată pe 11 august 2014 şi a fost soluţionată de instanţă abia la al 10-lea termen de judecată – Dosarul nr.6133/105/2014.

Pe 8 februarie 2016, a fost publicat tabelul preliminar al creanţelor, document care prezenta o masă credală acceptată din prima de 117.004.680,29 lei, în timp ce suma totală revendicată de creditori nu era cu mult mai mare – 119.799.546,40 lei.

Pe 23 noiembrie 2017, la mai bine de doi ani de la deschiderea procedurii, administratorul judiciar CITR Filiala Bucureşti SPRL a reuşit să întocmească şi să publice tabelul definitiv al creanţelor… care este mult mai generos decât cel preliminar:

  • Creanţe solicitate – 179.606.769,15 lei
  • Creanţe admise – 140.835.572,29 lei
  • Creanţe cu drept de vot – 114.671.744,15 lei

Conform raportului de evaluare întocmit de GMT EVALUĂRI ŞI CONSULTANŢĂ SRL Vaslui (CUI: 23875960), tot patrimoniul ASESOFT INTERNAŢIONAL SA valorează 32.535.662 lei (7.238.909 euro) şi ar putea fi vândut cu 27.330.803 lei (6.070.526 euro)… ceea ce înseamnă că s-ar putea acoperi 20% din masa credală.

Deşi exista „măsura preventivă a interdicţiei iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare” – instituită de la cererea DNA, Serviciul Teritorial Prahova – judecătorul sindic Liliana ŞTEFUC de la Tribunalul Prahova a dispus pe data de 2 martie 2018 „intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului SC ASESOFT INTERNATIONAL SA… dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului”. Iar motivarea deciziei a fost simplă şi clară: „ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor„.

DNA a atacat decizia cu apel, iar Curtea de Apel Ploieşti l-a admis şi a trimis cauza spre rejudecare la prima instanţă. Tribunalul Prahova a rejudecat cauza şi a respins cererea administratorului judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL privind deschiderea procedurii de faliment. De data aceasta, sentinţa a fost atacată de administratorul judiciar, iar Curtea de Apel Ploieşti a hotărât: „Admite apelul. Anulează sentinţa atacată şi trimite cauza la judecătorul-sindic pentru deschiderea procedurii falimentului debitoarei. Definitivă”.

Urmare a noii decizii a Curţii de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova a dispus (din nou) „intrarea în procedura generală a falimentului a debitorului SC ASESOFT INTERNATIONAL SA… dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului”.

Instanţa a numit CITR Filiala Bucureşti SPRL în funcţia de lichidator judiciar provizoriu şi a stabilit data de 8 iulie 2019 drept termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii.

Şi această sentinţă poate fi atacată cu apel „în termen de 7 zile de la comunicare”. În condiţiile în care a fost publicată în BPI pe 18 iunie 2019, se înţelege că încă este în termenul de apel. (sursa foto: bunchandbrocklaw.com)