Cum justifică VLASE INTERNATIONAL intrarea în FALIMENT? Termenele procedurii au fost majorate cu 45 de zile

VLASE INTERNATIONAL SRL (CUI: 25876538), companie de transport care are sediul social în comuna Gheorghe Lazăr şi este (a fost) controlată de Gheorghe VLASE (foto), a intrat direct în faliment prin procedură simplificată, sentinţa fiind pronunţată de judecătorul sindic Camelia Tatiana DUŢĂ de la Tribunalul Ialomiţa pe data de 17 mai 2018.

În cererea introductivă, debitoarea a prezentat o poveste prin care încearcă să justifice decizia de a trage obloanele, dar care arată că, de fapt, situaţia financiară era dezastruoasă încă din 2015. Povestea lui Gigi Vlase sună cam aşa:

  • Societatea a fost înfiinţată în anul 2008, având ca obiect de activitate transportul intern şi internaţional de mărfuri, în prezent aceasta având un număr de 136 de angajaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, din care 91 sunt conducători auto şi desfăşoară activitate de transport în afară teritoriului ţării.
  • Actuala criză economică cu care se confruntă în ultimii ani atât societăţile comerciale din România dar şi cele din Europa a avut efecte negative, principalele caracteristici care au afectat major debitoarea în această perioadă fiind întârzierea la plată a creanţelor datorate de partenerii comerciali, pierderea unor contracte importante pe care le derula încă de la înfiinţare, asigurarea forţei de muncă calificată în domeniul transporturilor de mărfuri şi nu în ultimul rând intrarea în insolvenţă a unora din clienţii săi faţă de care deţine creanţe importante, uneori de peste 100.000 euro.
  • Din cauza conjuncturii economice nefavorabile la nivel european a cărei manifestare s-a acutizat într-un ritm ascendent în ultimul an, societatea nu a reuşit să obţină finanţarea de care avea nevoie, motiv pentru care situaţia economicofinanciară s-a înrăutăţit permanent, cu efecte negative care au afectat din ce în ce mai profund cash-flow-ul şi puterea societăţii de a-şi achita datoriile curente, fapt care a culminat cu declanşarea executării silite de către creditorul ANAF şi blocarea conturilor bancare ale societăţii.
  • Societatea a efectuat cu bună credinţă demersuri legale pentru plata datoriilor către ANAF, sens în care a formulat cerere pentru eşalonarea la plată a datoriilor bugetare, cerere ce se află în curs de aprobare, societăţii fiindu-i impusă obligaţia de a prezenta mai multe garanţii.
  • Pe fondul acestei situaţii, la data de 20.04.2018 creditorul IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL (recuperatorul Băncii Transilvania – n.r.) a adresat Tribunalului Ialomiţa cererea ce formează obiectul dosarului nr.572/98/2018, având ca obiect emiterea ordonanţei de plată pentru datoria scadentă în cuantum de 16.200.896,33 lei rezultată din contractul de preluare a datoriei semnat la data de 06.02.2015, creanţă ce a fost recunoscută de societate.
  • Debitoarea consideră că emiterea acestei ordonanţe de plată reprezintă un impediment real în continuarea activităţii, fiind imposibil de conceput că are forţa financiară necesară plăţii acestei datorii, în condiţiile în care se află deja într-o cerere de eşalonare la plată a datoriilor bugetare în cuantum de 6.364.037 lei, iar despre o reorganizare a activităţii nici nu poate fi vorba.

Debitoarea VLASE INTERNATIONAL SRL a mai precizat în documentaţia depusă la Dosarul nr.704/98/2018 că „nu a efectuat transferuri patrimoniale în ultimele 6 luni şi nici plăţi în favoarea unor creditori prin defavorizarea altora, iar salariile angajaţilor nu au fost achitate pentru luna aprilie 2018„.

20 iulie 2018 – noul termen limită pentru înscrierea la masa credală

Iniţial, instanţa a stabilit termene foarte restrânse pentru o firmă de o asemenea anvergură, cel pentru înscrierea la masa credală fiind de numai 3 săptămâni. Sesizând această problemă, lichidatorul judiciar provizoriu CC INSOL SPRL – FILIALA CĂLĂRAŞI a solicitat şi a obţinut majorarea termenelor cu 45 de zile.

Astfel, noul termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 20 iulie 2018, iar prima Adunare a Creditorilor a fost (re)programată pentru data de 20 august 2018, ora 14:00, la sediul practicianului.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.704/98/2018, al debitoarei VLASE INTERNATIONAL SRL, este programat pe 24 august 2018. (sursa foto: elldor.info)

DOCUMENTE ATAŞATE:
VLASE INTERNATIONAL SRL – Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată

VLASE INTERNATIONAL SRL – Notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CITIŢI ŞI:
VLASE INTERNATIONAL s-a cerut în insolvenţă; 165 de bilete la ordin refuzate la plată anul trecut; familia VLASE se mai laudă cu două falimente răsunătoare, cu datorii de zeci de milioane de euro