„Curierul Naţional” a ajuns la al doilea faliment… dar nu se lasă!

Când ne referim la „Curierul Naţional”, facem vorbire de un cotidian care niciodată nu a rupt gura târgului, nici prin articole extraordinare, şi nici prin tiraje de speriat, dar cu toate acestea a ţinut morţiş să nu dispară de pe piaţă. În ultimul trimestru din 2014, de exemplu, a avut un tiraj de aproximativ 3.000 exemplare/apariţie, conform BRAT.

Într-un media-kit/rate-card din 2013, se spunea că această publicaţie ar avea 3.500 de abonamente, tiraj de 3.800 exemplare (nu e clar dacă pe lângă sau cu tot cu abonamente) şi „100.000 de cititori pe ediţie”, fiind pe „locul 2 după Ziarul Financiar” pe piaţa cotidianelor de business! Nu cred că e nevoie de comentarii şi interpretări pentru aceste „SF-uri”.

Cunoscut drept cotidianul familiei Păunescu, „Curierul Naţional” a fost editat într-o primă fază de societatea CURIERUL NAŢIONAL-REDACŢIA SA Bucureşti (CUI 5951090). Aceasta a intrat în insolvenţă în 2006 (anul în care a apărut şi Legea Insolvenţei 85/2006), apoi în faliment, procedura fiind încheiată după 4 ani, cu radierea firmei. Lista creditorilor a fost scurtă, dar valoarea creanţelor a depăşit 7 milioane lei, statul fiind cel mai generos sponsor, cu 5,85 milioane lei. Totuşi, merită menţionat faptul că Direcţia de Finanţe a fost singurul creditor care a recuperat ceva din creanţă, „ceva” însemnând 232 de lei!CURIERUL-NATIONAL-REDACTIA-w

Şi pentru ca lucrurile să fie clare şi creditorii să pună cruce pe sumele revendicate, instanţa a mai decis:

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea lichidatorului judiciar «AMD Grup Expert» SPRL în contradictoriu cu pârâţii Voinea Adrian şi SC «Media Sud Euorpa» SA în calitate de administratori ai SC «Curierul Naţional Redacţia» SA, de atragere a răspunderii patrimoniale întemeiată pe art.138 lit.c şi e din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei”.

După cum arată datele financiare, editarea cotidianului a fost transferată pe CURIERUL NAŢIONAL SA Bucureşti (CUI 1594521) încă din 2005. Această firmă a rezistat „eroic” timp de 10 ani. Dar orice calvar are şi un sfârşit, aşa că, pe 6 martie 2015, această societate a solicitat direct deschiderea procedurii simplificate a falimentului. De ce să se mai chinuie instanţa şi practicianul în insolvenţă câţiva ani, dacă e clară intenţia?! În motivarea cererii, „debitoarea a arătat că, din cauza crizei economice dificile existente, a dificultăţilor întâmpinate în realizarea obiectivului de activitate, nu mai face faţă datoriilor înregistrate faţă de creditorii săi, datorii care depăşesc 9.000.000 lei„. Aştept cu nerăbdare tabelul creditorilor (termenul de înscriere la masa credală a fost 4 mai 2015), pentru că site-ul ANAF susţinea că, la 31 decembrie 2014, societatea înregistra obligaţii restante la bugetele de stat de numai câteva mii de lei.

CURIERUL-NATIONAL-w

Un aspect care dovedeşte dorinţa arzătoare de care a dat dovadă CURIERUL NAŢIONAL SA în vederea intrării în faliment este următorul: societatea a mai depus o cerere pe 5 februarie 2015, dar instanţa a respins-o (pe 9 februarie 2015) „pentru nedepunerea tuturor documentelor prevăzute de lege”. Probabil reprezentanţii falitei s-au gândit că la datorii de 9 milioane lei (două milioane euro) nu mai trebuie şi acte doveditoare!

Şi dacă vă întrebaţi cine urmează să se ocupe de „Curierul Naţional”, răspunsul e relativ simplu: societatea CENTRUL DE AFACERI BUCUREŞTI SRL (CUI 17072630). Iată şi motivaţia:

– pe 10 decembrie 2013, expirau mărcile CURIERUL NAŢIONAL şi CNM CURIERUL NAŢIONAL MAGAZIN, înregistrate (în urmă cu 10 ani) de societatea CURIERUL NAŢIONAL SA;

– pe 9 decembrie 2013, societatea CENTRUL DE AFACERI BUCUREŞTI SRL (CUI 17072630) a depus cereri pentru înregistrarea mărcilor… CURIERUL NAŢIONAL şi CNM CURIERUL NAŢIONAL MAGAZIN! Aceste mărci au fost acordate pe 1 iulie 2014.

După cum se observă, mutarea „mortului” pe o firmă nouă („uscată şi curată”) a fost plănuită încă din 2013. Dar poate că de data aceasta e cu noroc, ţinând cont de faptul că noua societate editor este deţinută 100% de Gheorghe Constantin PĂUNESCU, persoană care săptămâna viitoare împlineşte 77 de ani.