RAMFI INSTAL: La sesizarea SUPERVIZOR.ro, instanţa a amendat lichidatorul judiciar AD PRO MANAGEMENT, practician care primeşte un onorariu indecent… aprobat de văduva ŢIPLEA

RAMFI INSTAL SRL Moşniţa Veche/Nouă (CUI/CIF: 14447891) a intrat direct în faliment (la propria cerere – Dosarul nr.2635/30/2022), iar în sentinţa privind deschiderea procedurii se precizează că «din documentele contabile, rezultă datorii în cuantum de 129.078 lei»… şi nu se pomeneşte nimic de activele imobilizate de 592.116 lei şi activele circulante de 967.930 lei, din care 852.540 lei în casă şi conturi la bănci, care apar în bilanţul aferent exerciţiului financiar 2021.

În ciuda acestor cifre oficiale, tabelul preliminar al creanţelor prezintă o masă credală de 1.419.000 lei… cu o creanţă a posibilei moştenitoare Maria Nicoleta ŢIPLEA (persoană minoră) de 1.306.784 lei, care reprezintă „datorii firmă, conform balanţă verificare”, iar ulterior lichidatorul judiciar AD PRO MANAGEMENT SPRL (numit la propunerea debitoarei) a precizat că ar fi „drepturi asociat, conform evidenţe contabile”!

Creanţa invocată de minora Maria Nicoleta ŢIPLEA – reprezentată în dosar de Maria Elena ŢIPLEA (foto) – a fost contestată de 3 persoane, iar cauza se judecă de vreo 6 luni, următorul termen fiind programat pe 23 martie 2023.

Lichidatorul AD PRO MANAGEMENT SPRL – practician pentru care creditorul dubios/contestat ŢIPLEA a votat un onorariu indecent de 5.000 lei/lună (plus 6% din eventualele încasări) – NU a publicat (în BPI) notificarea privind deschiderea procedurii de faliment… nici măcar după ce SUPERVIZOR.ro i-a atras atenţia asupra acestei „scăpări”.

Pentru că – în continuare – l-a durut la bască, am sesizat judecătorul sindic, care la termenul de judecată din 2 martie 2023 a luat următoarea decizie:

Amendează practicianul în insolvenţă cu amendă în cuantum de 1.000 lei pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege (nu a notificat deschiderea procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, într-un ziar de largă circulaţie; nu a depus în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii dovada efectuării inventarierii bunurilor din averea debitorului)

Din păcate, amenda este mult prea mică pentru un aşa mizerabil lichidator judiciar… dar sper că e doar un prim pas şi, după soluţionarea contestaţiei, va fi numit un practician onest. (sursa foto: facebook.com/gianina.maran)

CITIŢI ŞI:
RAMFI INSTAL a intrat în faliment cu datorii declarate de 129.078 lei… iar în tabelul creditorilor a apărut minora ŢIPLEA cu o creanţă de 1,3 milioane lei! Lichidatorul judiciar AD PRO MANAGEMENT nu a publicat notificarea şi „nu vede” dispariţia lichidităţilor de 852.540 lei, iar pentru aceste mizerii este răsplătit cu 5.000 lei/lună