FERMA SALCIA: Datorii de 61,62 milioane lei, creditorul TEL DRUM are de recuperat 18,28 milioane lei… facturi din 2012-2014 (documente ataşate)

Societatea FERMA SALCIA SA (fosta ROMCIP SA; CUI/CIF: 1413951), cunoscută drept „Ferma de porci a lui DRAGNEA„, a intrat în procedura generală de insolvenţă pe 2 martie 2020, urmare a cererilor depuse de creditoarele SCHWEINEMAST BRADER GMBH (Germania) şi TEL DRUM SA Alexandria (CUI/CIF: 2695680) – societate aflată sub incidenţa Legii 85/2014 din 29 ianuarie 2018.

Administratorul judiciar provizoriu EUROSMART SPRL a publicat tabelul preliminar al creanţelor, iar acest document prezintă o situaţie mult mai gravă decât cea din bilanţul pe 2019, masa credală acceptată din prima de către practician fiind de 61,62 milioane lei, cu aproape 10 milioane lei mai mare faţă de totalul datoriilor din bilanţ (51,82 milioane lei).

Creanţele teoretic garantate se ridică la 12.621.395,96 lei şi reprezintă 20,58% din total, iar TOP 3 cei mai generoşi creditori se prezintă astfel:

  1. NUTRELO GROUP SA – 19.973.874,10 lei (32,569% din masa credală)
  2. TEL DRUM SA – 18.281.868,08 lei (29,810%)
  3. SCHWEINEMAST BRADER GMBH – 8.596.816,44 (14.018%)

Creanţa nemţilor este încadrată la categoria garantatelor, NUTRELO GROUP SA (fosta ZOOVEG 2010 SA) este o societate la care Valentin Ştefan DRAGNEA (foto), fiul puşcăriaşului Liviu DRAGNEA (foto), deţine 80% din acţiuni, iar „vestita” TEL DRUM SA are de recuperat peste 18 milioane lei… sumă care reprezintă contravaloarea unor facturi din 2012, 2013 şi 2014, aferente contractelor de vânzare cumpărare nr.5269/10.08.2010, 1968/14.03.2011 şi 8893/28.11.2012. Poate că, în Raportul privind cauzele insolvenţei, ne spune EUROSMART SPRL şi ce anume a cumpărat FERMA SALCIA SA de la TEL DRUM SA!

Ciudat la această „colaborare” dintre cele două firme este şi faptul că, în cadrul insolvenţei TEL DRUM SA, „Ferma de porci a lui DRAGNEA” a revendicat suma de 3,94 milioane lei, echivalentul a vreo 200.000 kg (produse din) carne, dar administratorul judiciar CITR FILIALA ILFOV SPRL, nu numai că a eliminat suma de 3.169.419,91 lei, ca fiind prescrisă, ci a susţinut că „nu rezultă nici din documentele depuse de creditoare, nici din documentele primite de la debitoare faptul că serviciile au fost prestate, respectiv faptul că bunurile au fost livrate„. Din acest motiv, diferenţa de 656.111,64 lei „a fost înscrisă sub condiţia dovedirii prestării efective a serviciilor, respectiv livrarea de mărfuri”.

Conform bilanţului pe 2019, FERMA SALCIA SA deţinea la finalul anului trecut active imobilizate de 20.107.626 lei şi active circulante de 24.653.877 lei din care stocuri de 14.960.381 lei! În varianta super-optimistă că s-ar valorifica aceste active la valoarea nominală, tot rămân vreo 17 milioane lei (din masa credală) fără acoperire. În 2019, societatea teleormăneană a avut 72 de angajaţi (număr mediu), faţă de 218 în anul anterior, şi a înregistrat pierderi de 2.110.964 lei (5.437.728 lei în 2018) şi o cifră de afaceri de 10.731.420 lei, în scădere cu 14,5 milioane lei.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.767/87/2019*, al debitoarei FERMA SALCIA SA, este programat pe 22 iunie 2020. (sursa foto: national.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
FERMA SALCIA SA – Sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă

FERMA SALCIA SA – Tabel preliminar al creanţelor

CITIŢI ŞI:
TEL DRUM: A fost publicat tabelul preliminar actualizat. Ferma de porci a lui DRAGNE(A) a facturat vreo 200.000 kg de carne!