ROSIFER: Faliment dubios la firma nemţeană a gălăţeanului Veronel COBZARU; lichidatorul judiciar Carmen GAVRILUŢĂ nu are nici măcar adresă de mail şi face referire la o altă debitoare în „reconvocarea” Adunării Creditorilor

Înfiinţată în octombrie 2011, societatea ROSIFER SRL Buruieneşti/Doljeşti (CUI/CIF: 29180490) s-a ocupat teoretic de „Colectarea deşeurilor nepericuloase” şi a înregistrat rezultate pozitive în ultimii ani (cu un singur angajat), iar pentru 2020 a raportat un profit net de 225.960 lei, la o cifră de afaceri de 600.804 lei, datorii de 106.947 lei şi active circulante de 597.682 lei… din care 581.314 lei în casă şi conturi la bănci.

Deţinută şi administrată de Veronel COBZARU (foto; individ cu domiciliul declarat în Galaţi), firma nemţeană ROSIFER SRL a intrat direct în faliment (la propria cerere) pe data de 29 septembrie 2021, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.2464/103/2021 a precizat că „se confruntă cu mari dificultăţi datorită lipsei de activităţi în domeniu, fiind nevoită să-şi întrerupă activitatea de transporturi rutiere şi de mărfuri, iar insuficienţa fondurilor băneşti disponibile în patrimoniul societăţii debitoare determină imposibilitatea achitării datoriilor ajunse la scadenţă, în valoare totală de 118.338 lei, din care suma de 103.204 lei, reprezentând datoriile scadente şi viitoare la bugetul de stat şi suma de 15.134 lei reprezentând datorii către furnizori, aferente lunii august 2021″.

Sărind peste aberaţiile cu transporturile şi datoriile viitoare, observăm că valoarea declarată a restanţelor este apropiată de cea din bilanţul public aferent exerciţiului financiar 2020… şi putea fi acoperită lejer cu banii din casă şi conturi. Numai că, foarte probabil, acele lichidităţi existau doar scriptic.

În cadrul procedurii simplificate, CII GAVRILUŢĂ CARMEN (fostă MIRON CARMEN) din Galaţi, practician propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de lichidator judiciar provizoriu, iar data de 15 noiembrie 2021 este termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor.

Demn de menţionat este şi faptul că acest practician nu a comunicat în notificare nicio adresă de mail pentru contact, iar convocatorul pentru Adunarea Creditorilor susţine că ar fi vorba de o reconvocare şi face referire la altă debitoare! (sursa foto: facebook.com/veronel.cobzaru)