Sentinţă de atragere a răspunderii pentru Georgiana COŞTIUG şi Constantin Marian COŞTIUG; doamna este la a doua „reuşită” de acest tip, iar masculul şi Maura COŞTIUG sunt implicaţi în GO ASIG PROTECT, firmă înfiinţată în iulie 2023… şi într-un dosar penal

COŞTIUG RISC CONSULT SRL Paşcani (CUI/CIF: 42594561) a intrat în insolvenţă pe 9 iunie 2022, la cererea creditorilor NORD TOUR SRL şi COPY START PRIM SRL, a „avansat” la faliment în decembrie 2022 şi sunt sanşe mari ca procedura să fie închisă la termenul din 30 mai 2024 – Dosar nr.330/99/2022.

Tabelul definitiv al creanţelor prezintă o masă credală de numai 112.163,24 lei, dar este aproape sigur că unii creditori nu au aflat la timp de insolvenţă (acesta, de exemplu) sau au apreciat că nu au nicio şansă de a-şi recupera banii cuveniţi şi nu are rost să mai plătească taxă de timbru, eventual şi avocat, pentru o cauză pierdută.

Pentru că debitoarea nu a depus toate documentele prevăzute de lege, plus că nu a spus ce s-a întâmplat cu activele circulante de 471.478 lei (din care 76.805 lei în casă şi conturi la bănci) menţionate în ultimul bilanţ depus la Fisc, lichidatorul judiciar BNS INSOLVENCY IPURL a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva administratorilor Georgiana COŞTIUG (foto) şi Constantin Marian COŞTIUG (foto).

Judecătorul sindic Cristian Nicolae LUCA a respins obiecţiile pârâţilor şi, pe data de 19 mai 2023, a pronunţat următoarea decizie:

Stabileşte răspunderea personală în solidar a pârâţilor COŞTIUG Georgiana şi COŞTIUG Constantin Marian pentru pasivul debitoarei falite COŞTIUG RISC CONSULT SRL, în sensul că obligă în solidar pârâţii să acopere pasivul rămas neacoperit al debitoarei, în cuantum de 112.163,24 lei

Sentinţa a devenit definitivă prin neapelare, iar executarea silită a acesteia „se va efectua în condiţiile art.173 alin.2 la cererea creditorului, de către executorul judecătoresc, în temeiul tabelului definitiv de creanţe pus la dispoziţia sa de către lichidatorului judiciar, conform Codului de procedură civilă”.

Demn de semnalat este faptul că Georgiana COŞTIUG se mai laudă cu o sentinţă de atragere a răspunderii personale, în cazul falimentului CONSTANTIN INDUSTRIES SRL Paşcani (CUI/CIF: 32634120), suma de plată fiind de 54.263,46 lei, conform tabelului definitiv al creanţelor. În acest caz, au fost ţepuite PAYPOINT SERVICES SRL (47.167,34 lei) şi E.ON ENERGIE ROMANIA SA (7.096,12 lei).

În ceea ce îl priveşte pe „masculul” Constantin Marian COŞTIUG, acesta este asociat şi administrator la AUTOEXPERTASIG COMPANY SRL Paşcani (ultimul bilanţ depus este pentru anul 2018!) şi, din februarie 2021, la MACO PARTENER ASIG SRL Piatra Neamţ (fosta ATELIER PENTRU FLUTURI SRL) – firmă dată în judecată, alături de COŞTIUG RISC CONSULT SRL, pentru neplata unor drepturi băneştiDosar nr.3377/103/2021.

Chiar dacă nu figurează ca asociat sau administrator, Constantin Marian COŞTIUG mai este implicat (cel puţin ca angajat) în GO ASIG PROTECT SRL Bucureşti (CUI/CIF: 48498695)… din moment ce are două dosare de poprire, iar această firmă este terţ poprit – dosarele nr.7557/866/2023 şi nr.625/303/2024.

Societatea bucureşteană GO ASIG PROTECT SRL a fost înfiinţată în iulie 2023 pe numele sexagenarei păşcănene Maura COŞTIUG şi a declarat angajaţi începând cu finalul lunii iulie 2023, iar de pe 1 octombrie 2023 a devenit plătitoare de impozit pe profit.

Maura COŞTIUG şi (probabil fiul) Constantin Marian COŞTIUG sunt vizaţi de un dosar penal care a fost clasat în mai 2023… dar pentru care Judecătoria Paşcani a dispus desfiinţarea ordonanţei de clasare şi trimiterea cauzei la procuror pentru a completa urmărirea penalăDosar nr.4125/866/2023.