SUPER-GOLĂNIE! După 4 ani de insolvenţă, NPS SECURITY a fost radiată… fără să se treacă la faliment; Fiscul ieşean „a dormit în papuci” şi a rămas cu creanţe de 3,23 milioane lei neînregistrate la dosar; administratorul judiciar EXPRESSS LICHIDATOR a fost plătit „la negru” cu peste 150.000 lei?

Deţinută în acte de un individ pe nume Constantin CIORNEI, firma de pază NPS SECURITY SRL Iaşi, fosta NICOSTAR PROTECTION & SECURITY SRL (CUI: 27621247), a fost percepută la nivel local drept afacerea fami(g)liei ADĂSCĂLIŢEI… şi continuatoarea/moştenitoarea INDEPENDENT GUARD SECURITY COMPANY SRL (CUI: 7142312), societate cu scandaluri şi dosare penale intentate reciproc de asociaţi.

NPS SECURITY SRL a intrat în insolvenţă pe 13 septembrie 2017, la propria cerere – Dosarul nr.6963/99/2017. Deşi Legea 85/2014 prevede o perioadă de observaţie de maxim 12 luni, administratorul judiciar EXPRESSS LICHIDATOR IPURL (Daniel Constantin LUPU) a lălăit-o – contra unui onorariu de 3.000 lei/lună – mai bine de 4 ani.

Ultimul tabel definitiv al creanţelor, din iunie 2021, prezintă o masă credală de 4.382.850 lei… care nu diferă prea mult faţă de tabelul preliminar, partea Fiscului fiind de 1.620.523 lei. Pe lista creditorilor sunt incluşi şi 125 de salariaţi, fiind un fapt cunoscut (la nivel local) că NPS SECURITY SRL nu achita salariile la timp!

Demn de remarcat la tabelul definitiv este faptul că există o singură creanţă teoretic garantată, de 538.002 lei, deţinută de Alexandru Lucian HOLICOV… iar amuzantă este situaţia creditorului Marius ADĂSCĂLIŢEI (foto), care a invocat o creanţă impresionantă, de 843.976,97 lei, respinsă iniţial în totalitate de administratorul judiciar, cu următoarea observaţie: „penalităţi calculate incorect”.

În urma contestaţiei, ADĂSCĂLIŢEI a fost înscris la masa credală cu 962,91 lei – „din care 2 lei reprezintă rest din debitul principal, iar 960,91 lei reprezintă cuantum penalităţi contractuale„… şi a fost obligat „să plătească expertului contabil Dăscălescu Marius suma de 4.400 lei reprezentând rest onorariu pentru efectuarea lucrării solicitată ca probă” – detalii AICI.

Deşi a precizat în rapoartele de activitate că „de la deschiderea procedurii generale a insolvenţei, activitatea debitoarei s-a desfăşurat cu pierderi considerabile în toate lunile de activitate”, iar cheltuielile de natură salarială, asigurări şi contribuţii aferente salariilor „nu au putut fi achitate integral din lipsa disponibilităţilor băneşti”, administratorul judiciar EXPRESSS LICHIDATOR IPURL nu a propus trecerea la faliment… ci a solicitat închiderea procedurii (în iulie 2021)!

Şi mai grav este faptul că Fiscul ieşean a permis acumularea de noi datorii IMENSE la stat, acestea ajungând la 4.853.651 lei (cu o componentă majoritară de stopaj la sursă), şi nu a efectuat demersurile necesare trecerii la faliment… iar pe 9 februarie 2022 s-a trezit că procedura a fost închisă, iar debitoarea radiată!

Sentinţa pronunţată de judecătorul sindic Dan ARTENIE a fost atacată cu apel de DGRFP Iaşi, dar sunt şanse mici ca procedura să fie „redeschisă”… deşi clar vorbim de o golănie, în principal a administratorului judiciar. Şi dacă sentinţa rămâne neschimbată, cum justifică (în acte) Fiscul şi ceilalţi creditori sumele neîncasate… şi neînregistrate la dosar ca fiind creanţe?!

În ceea ce îl priveşte pe acest aşa-zis specialist în insolvenţe, trebuie remarcat că EXPRESSS LICHIDATOR IPURL spune în „Raport privind propunerea de închidere a procedurii prevăzute de Legea 85/2014” că onorariul în cuantum de 3.000 lei/lună + 10% din sumele colectate în contul colector al debitorei a fost «achitat parţial din averea debitorului»… şi «nu solicităm plata către EXPRESS LICHIDATOR IPURL Iai din fondul de lichidare a cheltuielilor de procedură neacoperite».

EXPRESSS LICHIDATOR IPURL „a administrat insolvenţa” 52 de luni (şi ceva zile), ceea ce înseamnă un onorariu de peste 150.000 lei. În BPI nu există nicio menţiune privind plăţi efectuate în timpul procedurii, iar practicianul a precizat mai tot timpul că debitoarea nu are disponibilităţi băneşti! În aceste condiţii, câţi bani a primit EXPRESSS LICHIDATOR IPURL… şi de la cine? (sursa foto: facebook.com/adascalitei.marius.9)