Surprize-surprize la EUROINS: La deschiderea procedurii de faliment, firma de asigurări avea disponibilităţi băneşti de 811.000 lei… iar bugetul minim lunar necesar desfăşurării activităţii curente este de 6 milioane lei! (document ataşat: Raport de activitate)

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA (CUI/CIF: 5328123) a intrat în procedura de faliment pe data de 9 iunie 2023, conform deciziei pronunţate de judecătorul sindic Mihaela PAICU în Dosarul nr.8813/3/2023 – detalii AICI.

Lichidatorul judiciar provizoriu CITR Filiala Bucureşti SPRL a publicat un prim Raport de activitate, document care vine cu câteva informaţii… halucinante!

Astfel practicianul susţine că «la data deschiderii procedurii de faliment, disponibilităţile băneşti ale societăţii EUROINS erau în cuantum de aproximativ 811.000 lei, existente în conturi la diverse instituţii bancare din România şi Bulgaria (cca. 250.000 lei), precum şi sub forma depozitelor (cca. 561.000 lei) la OTP Bank România»!

Această informaţie „e pistol cu apă” faţă de următoarea precizare:

Bugetul minim lunar necesar desfăşurării activităţii curente (fond salarii – aprox. 5 milioane lei, chirie, utilităţi sediu central, taxe poştale etc.) se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei, sumă necesară strict pentru funcţionarea în bune condiţii a activităţii de lichidare a companiei

Raportul vine şi cu „veşti bune”: în patrimoniul debitoarei au fost identificate „bunuri mobile şi imobile, libere de sarcini care nu sunt necesare desfăşurării activităţii curente”… care pot fi valorificate în viitorul apropiat. Este vorba de 61 de autoturisme şi 9 „clădiri” în mai multe judeţe ale ţării.

Reamintesc creditorilor că termenul limită pentru înscrierea la masa credală este 24 iulie 2023, iar declaraţiile de creanţă trebuie să respecte regulile menţionate AICI.

DOCUMENT ATAŞAT:
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA – Raport de activitate (iunie 2023)

CITIŢI ŞI:
De ce a intrat EUROINS în faliment? Motivarea instanţei. Termenul limită de înscriere la masa credală este 24 iulie 2023, declaraţia de creanţă trebuie întocmită în dublu exemplar şi comunicată atât instanţei… cât şi lichidatorului judiciar (document ataşat: Sentinţa de deschidere a procedurii de faliment)