TECNOITALIA: La rejudecare, condamnare de numai două milioane lei pentru patroana BIRIBOIU (fostă DOBRICĂ)… faţă de 3,67 milioane lei la prima strigare (document ataşat)

Societatea TECNOITALIA SRL Ghiroda (CUI/CIF: 16335924) a intrat în insolvenţă pe data de 17 octombrie 2019, la cererea UNICREDIT BANK, creditor care a invocat o creanţă de 527.347,82 lei, „aferentă contractului de credit şi de ipotecă nr.TIM9/131/2015 încheiat la 09.09.2015”.

S-a încercat o reorganizare judiciară, numai că planul propus de debitoare a fost respins de creditori, aşa că s-a trecut la faliment, iar tabelul definitiv consolidat al creanţelor prezintă o masă credală de 3.670.515,76 lei, partea Fiscului fiind de 654.520 lei.

În octombrie 2021, lichidatorul judiciar GENERAL ACTIV EXPERT IPURL Petroşani (practician numit DIN OFICIU la deschiderea procedurii!) a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Diana Mihaela BIRIBOIU (fostă DOBRICĂ, foto).

Pentru că pârâta nu a depus toate documentele contabile, nu a justificat anumite sume de bani şi nici nu s-a deranjat să formuleze o întâmpinare, Tribunalul Timiş a admis acţiunea fără nicio problemă, astfel că BIRIBOIU a fost „condamnată” la plata sumei de 3,67 milioane lei.

Realizând că, totuşi nu e o glumă, patroana de la TECNOITALIA SRL a atacat sentinţa cu apel şi pe jumătate a ieşit învingătoare pentru că decizia Curţii de Apel Timişoara a fost de a trimite cauza spre rejudecare la prima instanţă.

De data aceasta, Tribunalul Timiş a avut de analizat şi poziţia exprimată de pârâtă, care a susţinut, printre altele, că nu ea, ci fostul administrator Luigi DEGARA ar fi luat bani din firmă „cu titlu de avans de trezorerie”, iar „situaţia economico-financiară a avut de suferit ca urmare a mediului economic defavorabil”.

Referitor la acuzaţiile la adresa italienilor care au deţinut iniţial firma, trebuie precizat că transferul de proprietate s-a efectuat în 2013, tranzacţie care s-a soldat şi cu o decapitalizare a societăţii TECNOITALIA SRL pentru că foştii asociaţi au luat la plecare 35.500 euro (credite acordate societăţii) plus 19.500 euro (dividende) şi încă 150.000 euro („sumă rezultată din raporturile comerciale”!).

În cele din urmă, judecătorul sindic Dorin Ştefan CARAVELEA a apreciat că doar prejudicii însumate la 2.039.085,12 lei sunt în legătură de cauzalitate cu faptele pârâtei, iar nu întreaga masă pasivă a debitoarei… şi a pronunţat următoarea decizie:

Obligă pârâta BIRIBOIU Diana Mihaela la plata din averea personală a pasivului debitoarei în sumă de 2.039.085,12 lei şi îndrituieşte creditorii să execute silit pârâta pentru creanţele înscrise în tabelul definitiv

Sentinţa din Dosarul nr.3078/30/2019/A2* – pronunţată pe 11 noiembrie 2022 şi publicată în BPI pe 24 noiembrie 2022 – poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. (sursa foto: facebook.com/diana.biriboiu)

DOCUMENT ATAŞAT:
TECNOITALIA SRL – Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului