Fiscul a contestat în instanţă decizia Comitetului Creditorilor prin care a fost aprobată propunerea lui Ioan Adrian HOMAN, directorul general cu mai multă puşcărie (condamnări) decât şcoală, de vânzare a activelor CONSTRUCŢII SA

În cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei CONSTRUCŢII SA Sibiu (CUI/CIF: 799324), BCR şi BCR LEASING (doi din cei trei membri ai Comitetului Creditorilor) au aprobat propunerea dubioasă a aşa-zisului administrator special Ioan Adrian HOMAN (foto) «de valorificare a întregului activ „Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafaţă de 34.000 mp, compus din teren + construcţii” aflat în patrimoniul societăţii CONSTRUCŢII SA» – detalii AICI.

Pe 5 septembrie 2022, Fiscul, prin AJFP Sibiu, a atacat în instanţă decizia Comitetului Creditorilor, demers juridic care a dus la constituirea Dosarului asociat nr.2902/85/2021/a33.

Acest „război” a fost declanșat după ce, la întrunirea Comitetului Creditorilor, AJFP Sibiu a atras atenţia că „preşedintele Comitetului Creditorilor, creditorul garantat Banca Comercială Română, se află în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură” şi a solicitat ca BCR să se abţină de la vot. Banca şi administratorul judiciar NECONFIRMAT în funcţie CITR Filiala Cluj SPRL (Raluca CIORTEA), au ignorat solicitarea.

Pentru cei care „aţi deschis mai târziu” site-ul SUPERVIZOR.ro, fac precizarea că CV-ul lui Ioan Adrian HOMAN (director general și administrator special la CONSTRUCȚII SA) include 8 clase și o școală de meserii… plus condamnări penale ce însumează peste 10 ani de închisoare, cu menţiunea că a beneficiat de o decizie de reabilitare judecătorească (Dosar nr.4110/285/2014).

În temeiul art.535 cod procedură penală, raportat la art.4251 alin. 7 punctul 2 litera a cod procedură penală, admite contestaţia formulată de contestatorul petent condamnat HOMAN Ioan Adrian împotriva sentinţei penale nr. 298 din 3 octombrie 2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosar nr. 4110/285/2014, desfiinţează sentinţa penală menţionată şi, în rejudecare: Conform art.533 cod procedură penală raportat la art.166 şi următoarele cod penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal, admite cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul condamnat HOMAN Ioan Adrian, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului HOMAN Ioan Adrian cu raportare la următoarele sentinţe penale: – sentinţa penală nr.705/27.05.1997 pronunţată în dosarul nr.2324/1996 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 al.1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal art.35 al.1 şi art.36 al.1 din Decret 328/1966, art. 33 lit. a, 34 lit. a Cod penal; – sentinţa penală nr.149/31.01.1997 pronunţată în dosarul nr.3271/1995 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.180 alin.2 Cod penal, pedeapsă graţiată conform legii nr.137/1997; – sentinţa penală nr.482/24.03.1998 pronunţată în dosarul nr.7362/1997 al Judecătoriei Rădăuţi – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi art.33 lit. a 34 lit. b Cod penal; – sentinţa penală nr.203/10.02.1999 pronunţată în dosarul nr.2088/1998 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.2224/02.05.2001 a Curţii Supreme de Justiţie – la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.215 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; – sentinţa penală nr.899/20.10.2003 pronunţată în dosarul nr.3114/R/2003 al Judecătoriei Rădăuţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.162/01.03.2004 a Tribunalului Suceava – la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. deart.35 al.1; art.35 al.2; art.36 al.1 din Decret 328/1966, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal; – sentinţa penală nr.102/02.03.2004 pronunţată în dosarul 111/2004 a Judecătoriei Rîmnicu Sărat – la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.215 alin.1 Cod penal şi art.78 alin. 1 OUG nr.195/2002 cu aplicarea art.33 şi 34 cod penal; – sentinţa penală nr.942/22.02.2005 pronunţată în dosarul nr.20032/2004 al Judecătoriei Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.536/28.06.2005 a Tribunalului Iaşi şi decizia penală nr.546/08.09.2005 a Curţii de Apel Iaşi – la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare – compusă din 2 (doi) ani şi 6(şase) luni închisoare pedeapsa principală şi 6 (şase) luni închisoare spor de pedeapsă (ca urmare a contopirii pedepselor aplicate prin s.p. nr.899/20.10.2003 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, s.p. nr.102/2004 pronunţată de Judecătoria Râmnicu Sărat şi s.p. nr.203/10.02.1999 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi). Conform art.537 cod procedură penală, dispune a se face menţiune despre intervenirea reabilitării judecătoreşti pe toate sentinţele penale sus menţionate. Potrivit art.275 alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare din primă instanţă şi contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Judecată în şedinţă nepublică. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi – 26.02.2015.
Hotarare 200/2015 din 26.02.2015

Iar articolul pe care a reuşit să-l scoată „Gaia” de pe site-ul poezia.ro… este ACESTA!

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.2902/85/2021, al debitoarei CONSTRUCŢII SA SIBIU, este programat pe 22 septembrie 2022.

CITIŢI ŞI:
BCR şi Raluca CIORTEA de la CITR au ignorat solicitarea Fiscului… şi demersul dubios al directorului cu mai multă puşcărie (condamnări) decât şcoală Ioan Adrian HOMAN a trecut la vot; AJFP Sibiu are obligaţia de a ataca în instanţă această decizie de vânzare a activelor CONSTRUCŢII SA

După jumătate de an, acţionarul majoritar IACM SIB şi-a adus aminte că a împrumutat CONSTRUCŢII SA Sibiu cu 1,85 milioane lei! În ultimele trei luni, debitoarea a avut ÎNCASĂRI TOTALE de 343.443 lei (document ataşat)

Insolvenţa CONSTRUCŢII SA: Ioan Adrian HOMAN a semnat un act adiţional în calitate de administrator… deşi nu (mai) avea această calitate! Am sesizat judecătorul sindic… urmează Parchetul